УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Направления

    Основните звена/направления на Института са:

  • Управление и опазване на водите в земеделието - ръководител инж. Невяна Тенева
  • Напояване на земеделските култури - ръководител доц. д-р инж. Пламен Петков
  • Отводняване на земеделските земи и др. площи - консултант инж. Николай Цанков
  • Водоснабдяване и канализация - ръководител инж. Саша Иванова
  • Развитие на селските райони - ръководител инж. Константин Караиванов
  • Инженеринг - ръководител инж. Стефан Петров