УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Структура

    Структурата на УРИ включва управители, основни звена/направления с експерти и научно-консултантски съвет.