УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По-значими изпълнени проекти от експертите

Проекти документации за хидромелиоративни обекти

 • Капково напояване на ягоди и малини на ЗПК "Ягода и малина", Ловеч, 2000 г.
 • Капково напояване - Н.П.”Левуново”, КОС Сандански, 2000 г.
 • Дъждуване на 2000 дка тютюн, "Тракия-табак", Ямбол, 2000 г.
 • Реконструкция на напоителната структура на Опитното поле на Института по прасковата, Сливен, 2000 г.
 • Гравитачно водообезпечаване на 8000 дка, Н.П.“Клокотница”, 2000 г.
 • Капково напояване и микродъждуване на 30 дка оранжерии, Словакия, 2001 г.
 • Капково напояване, микродъждуване и дъждуване на трайни насаждения на Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян, 2001 г.
 • Капково напояване, мъглуване и дъждуване на 30 дка зеленчуци в стъклени оранжерии-"Гимел", Звъничево, Пазарджишко, 2001 г.
 • Капково напояване на 34 дка малини, "Кени-97", Софрониево, Врачанско, 2001 г
 • Капково напояване на домати в оранжерии, “Оранжерии” ООД, Варна, 2001 г.
 • Дъждуване на 120 дка тютюн - Институт по тютюна, Пловдив, 2001 г.
 • Отводняване на площи на с. Скобелево и Чокоба, 2001 г.
 • Капково напояване на 300 дка ябълкова градина, Долни Чифлик, Варненско, 2002 г
 • Капково напояване на 20 дка ябълкова градина, ИЗ-Кюстендил, 2002 г.
 • Капково напояване на 40 дка малини, "Звезда К-97", Софрониево, Врачанско, 2002 г.
 • Капково напояване на зеленчуци на открито, "Олинеза" ООД, Костинброд, 2002 г
 • Капково напояване на 16 дка лозя, "Никемис" ООД, Монтана, 2002 г
 • Капково напояване на 16 дка ябълкова градина, Нова Загора, 2002 г.
 • Капково напояване на 90 дка лозя и праскови, Н.П.“Левуново”, 2002 г
 • Капково напояване на 20 дка маточник за лозички и дъждуване на 195 дка вкоренилища за лозички, ИЛВ, Плевен, 2002 г.
 • Дъждуване на 100 дка тютюн и домати, ЗК "Христо Ботев", Тутракан, 2002 г.
 • Дъждуване на 100 дка зеленчуци, ЗК "Изгрев 92", с. Белица, Русенско, 2002 г
 • Напояване на 6000 дка в с.Стрелци, Пловдивско, с.Дреновец,, Монтанско и Гулянци, “ИЗКО”, София, 2002 г.
 • Напояване на 100 дка зеленчуци, ЗК “Дунавец”, Тутракан, 2002г.
 • Дъждуване на 300 дка билки в с. Девене, “Беопрограма”, София, 2003 г.
 • Ремонт на основния изпускател на яз.Каленик, Угърчин, 2003 г.
 • Реконструкция на напоителното поле на ИФК, Плевен, 2004 г.
 • Реконструкция на напоителното поле на Институт по царевица, Кнежа, 2004 г.
 • Реконструкция на напоителното поле на “Сортови семена-Елит” ООД, Горна Оряховица, 2004г.
 • Капково напояване на 33 дка ябълки, с. Дълбок извор, Асеновградско, 2005
 • Напояване на ябълкова градина в с. Калековец, Пловдивско, 2005 г.
 • Капково напояване на 40 дка малини, с. Добролево, Врачанско, 2005 г
 • Капково напояване на 44 дка малини, с. Голямо Бабино, Врачанско, 2006 г.
 • Система за капково напояване на 250 дка лозе, Кричим, 2006 г
 • Напояване на 150 дка сливи и вишни, с. Бегово, Пловдивско 2006 г
 • Капково напояване на 50 дка ябълки, с. Раданово, В.Търновско, 2006 г
 • Дъждуване на тревни площи, Бяла, 2006 г.
 • Капково напояване на 16 дка, с. Багренци, Кюстендилско, 2007 г.
 • Отводняване на площи в индустриалната зона на Ихтиман, 2007 г.
 • Капково напояване на 360 дка ябълки и круши, с. Ново село, Пловдивско, 2007 г.
 • Капково напояване на 84 дка сливи, с. Бегово, Пловдивско, 2007 г.
 • Напояване на 20 дка лозе, с. Болярци, Асеновград, 2007 г.
 • Система за напояване на ябълки, сливи, круши и лозе, с.Петелово, Кърджали, 2007 г.
 • Капково напояване на рози, с. Розино, Карловско, 2007 г.
 • Напояване на череши и вишни в с. Тополово, Асеновградско, 2007 г.
 • Капково напояване на 180 дка ябълки в с. Воденичене, Стралджанско, 2007 г.
 • Капково напояване на 300 дка ябълки и 800 дка сливи в с. Воденичене, 2006-2007 г.
 • Капково напояване на 340 дка разсадници в с. Воденичене, 2007-2008 г.
 • Капково напояване на 1000 дка лозя в с. Недялско, Стралджанско, 2008 г.
 • Капково напояване на 474 дка лозя в с. Хаджи Димово, Ямболско, 2008 г.
 • Капково напояване на лозя в с. Златосел, Пловдивско, 2008 г.
 • Система за капково напояване в с. Мало Пещене, Врачанско, 2009 г.
 • Реконструкция на “НП “Челопечене”, кв. Челопечене, София, МЗХ, 2008 г.
 • Водоспестяващо напояване на полски култури на 1870 декара земеделски земи в землището на с. Долно Белотинци, Монтана, 2010 г.
 • Напояване на 1800 дка земеделски земи в землищата на с. Девене, Врачанско, „Агро Тера Север” АД, 2010 г.
 • Напояване на 10000 дка земеделски земи в землищата на с. Връв и с. Балей, Брегово, „Агро Тера Север” АД, 2011 г.