УОТЪР ЕНД РУРАЛ ИНСТИТУТ (УРИ) ООД

ИНСТИТУТ ПО ВОДИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Инж. Стефан Петров

Стефан Петров     Инж. Стефан Петров е роден през 1954 година. Завършва с отличие последователно Техникума по строителство в гр. Стара Загора , специалност „ Водно строителство“ през 1973 г. и специалността „Хидромелиоративно строителство“ на Университета за строителство и архитектура (УАСГ) през 1980 г.
    Работи последователно на различни длъжности в СЕП „ Водно стопанство „ – гр. Хасково, а след това във „ Водстрой- Хасково „ АД , където е изпълнителен директор от 1997 година до сега. Ръководил е лично изпълнението на значителен брой хидротехнически и хидромелиоративни строежи и системи , водоснабдителни системи, депа за отпадъци, селскостопански пътища и обекти на благоустройството в редица селски райони.
    От 2011 година е също и управител на „Уотър енд Рурал Институт“ и ръководител направление „ Инженеринг“. Има завършена специализация в Великобритания – Университета в Крандфийлд- Колежа по води и земеделие в Силсоу през 2000 година. Член е на управителния съвет на Българската национална асоциация по водите и нейн основател от 1999 година. Ползва немски и руски езици.

назад към управители